Archive for Siječanj, 2011

O Cvijetu Mediterana

Direktor turnira Ivan Mandekic

Organizator ovog natjecanja šahovski klub Draga oduvijek je imao talentirane djevojke i iznimne šahovske rezultate upravo u ženskoj konkurenciji. Brzo smo shvatili da djevojke nemaju baš istu prigodu za svoja natjecanja poput svojih muških kolega pa smo odlu?ili nešto promijeniti te im ovdje kod svoje ku?e dati prigodu za usavršavanje i nadmetanje sa me?unarodno priznatim šahisticama. I kao što vidimo istrajali smo u toj nakani pa se svi zajedno možemo ponositi što od još uvijek rijetkih ženskih turnira u Europi i Svijetu jedan pripada našem gradu.
Nije lako 10 godina njegovati jedan cvijet, a pogotovo održati ga na životu svježim i lijepim kao u njegovim po?ecima. Turnir je prije svega temeljen na ideji organiziranja sportske manifestacije koja ?e  šahisticama pružiti osje?aj dostojanstva, osigurati visoku kvalitetu natjecanja i pritom uvijek iznova podsje?ati sve one koji još nisu shvatili da su žene temelj svakog uspješnog društva da one zaslužuju ne samo jednakost ve? usudim se re?i i više od toga. Upravo te ideje objedinjene u imenu „Cvijet Mediterana“ promicane su svih prethodnih godina u tjednu obilježavanja me?unarodnog dana žena. Što se sportske i promotivne ideje ti?e proteklih godina turnirom je prodefilirao veliki broj natjecateljica iz mnogih zemalja svijeta. Zahvaljuju?i modernom i lijepom „Šahovskom domu“ i šahovskom klubu Rijeka, direktnim internet prijenosima i zavidnom medijskom pra?enju, zasigurno smo na najbolji na?in promovirali naš kraj, a našim šahisticama dali prigodu za usavršavanje i borbu za me?unarodne titule. Grad koji ne polaže na intelektualno uzdizanje nema budu?nosti.

Šah kao igra u tom smislu pruža neslu?ene mogu?nosti oštrenja intelektualnih sposobnosti koje nam u ovim teškim vremenima, rekao bih trebaju više nego ikada. Mi šahisti u gradu Rijeci i županiji, kao što vidite, imali smo sre?u da imamo ljude koji itekako polažu na tu itelektualnu igru.

Zbog svega toga zadovoljstvo mi je zahvaliti prije svih Gradu Rijeci i gradona?elniku Vojku Obersnelu koji naš „Cvijet Mediterana“ njeguje od njegovih po?etaka pa do danas. Isto tako i Županiji Primorsko-Goranskoj i županu Zlatku Komadini što su u mnoštvu sportskih priredbi svake godine našem turniru dodali onaj dio bez koga ne bi bilo mogu?e održati spomenuti nivo i kvalitetu. Naravno bez visokog pokroviteljstva predsjenika Stjepana Mesi?a, a od 2010. godine predsjednika države Ive Josipovi?a zasigurno ne bismo bili ovako uspješni i uvažavani pa im isto tako pripada posebna zahvalnost. I na kraju i Hrvatski šahovski savez i Predsjednik Stjepan Šturlan shvatio je važnost ovih turnira i zdušno ih pomogao. Teško je nabrojiti sve one koji su svojom pomo?i njegovali naš „cvijet“, no bilo ih je zaista mnogo pa im se ovom prigodom najljepše zahvaljujem.

Ivan Mandeki?, direktor turnira

Satnica turnira

24. velja?e, ?etvrtak konferencija za tisak u RI-INFO, Korzo 18b, Rijeka
25. velja?e, petak dolazak igra?ica
26. velja?e, subota 15,00 sati – 1. kolo
27. velja?e, nedjelja 15,00 sati – 2. kolo
28. velja?e, ponedjeljak 15,00 sati – 3. kolo
01. ožujka, utorak 12,00 sati – predstavljanje igra?ica, Korzo ispred zgrade Gradske uprave Rijeka, gradona?elnikov simboli?ni prvi potez, promotivna šahovska partija velikim figurama
  15,00 sati – 4. kolo
02. ožujka, srijeda 10,00 sati – 5. kolo
  15,00 sati – 6. kolo
03. ožujka, ?etvrtak 15,00 sati – 7. kolo
04. ožujka, petak  15,00 sati – 8. kolo
05. ožujka, subota 10,00 sati – 9. kolo – 14. sati podjela nagrada

Grad Rijeka

Turnirska dvorana je u prekrasnom “Šahovskom domu Rijeka” u gradu Rijeci
 

Home » Grad Rijeka » Šahovski dom Rijeka

U?esnice turnira

Home » U?esnice turnira » Ucesnice

Ucesnice