Na otvaranju 10. "Cvijeta Mediterana Rijeka 2010"

Zbog prije preuzetih državni?kih obveza Predsjednik Republike Hrvatske Ivo Josipovi? nažalost nije u mogu?nosti odazvati se pozivu na otvaranje 11. me?unarodnog velemajstorskog ženskog šahovskog turnira “Cvijet Mediterana Rijeka 2011″, koje ?e se održati 1. ožujka ove godine u Rijeci na rije?kom Korzu ispred zgrade Gradske uprave Rijeka u 12 sati. Osobni izaslanik Predsjednika Republike Hrvatske na spomenutom doga?aju bit ?e gradona?elnik grada Rijeke gospodin Vojko Obersnel.