Turnirska dvorana je u prekrasnom “Šahovskom domu Rijeka” u gradu Rijeci
 

Home » Grad Rijeka » Šahovski dom Rijeka
48.jpg
48.jpg
Mala galerija slika
49.jpg
49.jpg
Mala galerija slika
50.jpg
50.jpg
Mala galerija slika
51.jpg
51.jpg
Prostorija "Lovac"
60.jpg
60.jpg
U?ionica "Velemajstor Ivan Nemet"
61.jpg
61.jpg
U?ionica "Velemajstor Ivan Nemet"
52.jpg
52.jpg
Prostorija "Lovac"
53.jpg
53.jpg
Prostorija "Kralj"
54.jpg
54.jpg
Prostorija "Kralj"
55.jpg
55.jpg
Cafee
56.jpg
56.jpg
Cafee
57.jpg
57.jpg
Prostorija "Dama"
58.jpg
58.jpg
Prostorija "Dama"
59.jpg
59.jpg
Prostorija "Dama"