Turnirska dvorana je u prekrasnom “Šahovskom domu Rijeka” u gradu Rijeci
 

Average rating  1 2 3 4 5  You must login to vote
57.jpg
58.jpg
59.jpg
48.jpg
49.jpg
50.jpg
51.jpg
60.jpg
61.jpg
52.jpg
53.jpg
54.jpg
55.jpg
56.jpg
57.jpg
58.jpg
59.jpg
48.jpg
49.jpg
50.jpg
«   »