Napomena: U slu?aju jako hladnog i vjetrovitog vremena otvaranje ?e se održati u zgradi Gradske Uprave Rijeka na 1. katu u holu ispred Salona Grada Rijeke.